Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om stiftelsen eller komma i kontakt med någon av de forskare som fått bidrag från Gunnar Nilssons Cancerstiftelse? Välkommen att kontakta oss via telefon eller formuläret här intill, alternativt kontakta någon av våra medarbetare direkt:

Börje Samuelsson, stiftelsens sekreterare: borje.samuelsson@peyron.se
Iréne Österberg, stiftelsens kanslist: irene@cancerstiftelsen.se

E-post

info@cancerstiftelsen.se

Telefon

042-21 03 05

Adress

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse, Box 1071, 251 10 Helsingborg.

Besöksadress

c/o Adokaterna Peyron, Stortorget 16, Helsingborg

Bankgiro

717-2844