Gåvor

Hjälp oss att besegra cancer

Det insamlade beloppet delas varje år ut till speciellt utvalda forskningsprojekt.

Penninggåvor

Det är enkelt att lämna ett bidrag till Gunnar Nilssons Cancerstiftelse. Allt du behöver göra är att sätta in valfritt belopp på vårt bankgiro 300-2698.

Minnesgåvor

Till minne kan man sätta in pengar på vårt bankgiro 300-2698. För varje gåva upprättas ett vackert minnesblad som vidarebefordras till begravningsbyrån eller direkt till anhörig. Minnesbladet sänds iväg samma dag som du sänder uppgifterna, därefter kan du betala in, din gåva till vårt konto. Ange: Den avlidnes namn. Eventuell text. Tid & plats samt avsändare.

Uppgifter lämnas via E-mail, info@cancerstiftelsen.se 

Testamente

Kontakta Stiftelsen via info@cancerstiftelsen.se

Aktieutdelning

Regeringsrätten har i en dom slagit fast att det är möjligt att donera obeskattade aktieutdelningar till bl.a. forskning utan att beskattas för utdelningen. Vill du göra en sådan donation till Gunnar Nilssons Cancerstiftelse kan du klicka på länken nedan och skriva ut “Gåvobrevet”. Fyll i gåvobrevet, underteckna det och skicka det därefter till
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse, Handelsbankens Stiftelsetjänst, 106 70  Stockholm

Vårt bankgiro är:

300-2698

Stöd cancerforskningen i södra Sverige

Vi vet att det går att komma längre – tillsammans med Er vill vi bidra till att rädda fler!