Styrelsen

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse består av fem cancerläkare, en ekonom och en jurist. Styrelsens ordförande är överläkare Martin Malmberg vid Helsingborgs lasarett med särskilda kunskaper inom bröstcancer. Varje år delar stiftelsen ut 4-5 miljoner kronor till cancerforskning, företrädesvis i södra Sverige.

Överläkare Martin Malmberg

Ordförande
Överläkare Martin Malmberg är verksam i Helsingborg med särskilt ansvar och kunskap inom bröstcancer och kliniska prövningar.

Professor Anders Bjartell

Styrelseledamot (sedan 2008)

Professor Anders Bjartell är urolog med specialkunskap om urogenital cancer vid Universitetssjukhuset i Malmö. Anders ansvarar för en forskargrupp som bl a arbetar med forskning om prostatacancer.

Professor Gunnar Juliusson

Styrelseledamot

Verksam vid stamcellcenter i Lund sedan 2003.

Professor Mårten Fernö

Styrelseledamot (sedan 2009)
Professor Mårten Fernö är projektledare inom prognos och behandling i bröstcancer vid Institutionen för onkologi på Universitetssjukhuset i Lund.

Professor Lisa Rydén

Styrelseledamot (sedan 2020)
Professor Lisa Rydén är nu styrelseledamot från och med 2020-01-01 och är verksam på Lunds Universitetssjukhus.

Advokat Börje Samuelsson

Sekreterare (sedan 2011)

Advokat Börje Samuelsson är stiftelsens sekreterare och har hand om administrationen av stiftelsens verksamhet. Börje har sedan 1983 varit verksam som jurist och arbetar nu som advokat på advokatfirman Peyron i Helsingborg. Börje är starkt engagerad i Sveriges advokatsamfunds olika organ.

Gustav Tedvik

-
Gustav arbetar som försäkringsförmedlare på Vågen Försäkringsbyrå AB.

Professor Dick Killander

Vetenskaplig granskare
Professor Dick Killander är cancerläkare, tidigare verksam vid avdelningen för onkologi vid Lunds Universitet, har särskild kompetens inom bröstcancer och kopplingar mellan tumörernas biologi och prognos. Dick Killander var styrelsens ordförande t o m 2007.

Överläkare Clas-Ebbe Lindholm

Vetenskaplig granskare
Överläkare Clas-Ebbe Lindholm, tidigare cancerläkare vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö, har bred kunskap inom medicinsk cancerbehandling och strålbehandling.