Styrelsen

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse består av fem cancerläkare, en ekonom och en jurist. Styrelsens ordförande är Professor Lisa Rydén. Varje år delar stiftelsen ut 3-4 miljoner kronor till cancerforskning, företrädesvis i södra Sverige.

Professor Lisa Rydén

Ordförande

Professor Lisa Rydén är ordföradande från och med 2023-01-01 och är verksam på Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. 

Lisa Rydén leder en translationell multidisciplinär forskargrupp om tumörspridning vid bröstcancer.

Advokat Per Nerle

Sekreterare

Advokat Per Nerle är stiftelsens sekreterare och har hand om administrationen av stiftelsens verksamhet. Per har sedan 2007 varit verksam som jurist och arbetar som advokat på Nerle Jonsson Lindeblad Advokatbyrå AB i Helsingborg. Per sysslar i huvudsak med ekonomisk juridik som berör privatpersoner och företag.

Professor Anders Bjartell

Styrelseledamot

Professor Anders Bjartell är urolog med specialkunskap om urogenital cancer vid Universitetssjukhuset i Malmö. Anders ansvarar för en forskargrupp som bl a arbetar med forskning om prostatacancer.

Professor Gunnar Juliusson

Styrelseledamot

Professor Gunnar Juliussin är verksam vid stamcellcenter i Lund sedan 2003.

Gustav Tedvik

Styrelseledamot

Försäkringsförmedlar Gustav Tedvik är stiftelsens ekonom och har sedan 2007 varit verksam som försäkringsförmedlare på Vågen Försäkringsbyrå AB.

Professor Jonas Manjer

Styrelseledamot

Professor i kirurgi i Malmö och överläkare på bröstsektionen vid kirurgen SUS. Jonas Manjer leder en forskningsgrupp inom cancerepidemiologi och han har främst studerat livstilsfaktorer, reproduktiva faktorer och biomarkörer i samband med bröstcancer.

Professor Karin Jirström

Styrelseledamot

Karin Jirström är professor och överläkare i patologi. Hon leder en forskargrupp som bl a studerar tumörevolution och behandlingsresistens vid särskilt elakartade cancerformer.   

Professor Mårten Fernö

Vetenskaplig granskare
Professor Mårten Fernö är projektledare inom prognos och behandling i bröstcancer vid Institutionen för onkologi på Universitetssjukhuset i Lund.

Överläkare Martin Malmberg

Vetenskaplig granskare

Överläkare Martin Malmberg är verksam i Helsingborg med särskilt ansvar och kunskap inom bröstcancer och kliniska prövningar.

Martin Malmberg var tidigare ordförande i Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.