Ordföranden har ordet

"Jag är mycket hedrad och glad över mitt nya uppdrag som ordförande i Gunnar Nilssons Cancerstiftelse och ser framemot att förvalta och utveckla arbetet i stiftelsen."

Gunnar Nilssons cancerstiftelse grundades 1979 och har sedan 1991 delat ut ca 117 miljoner kronor till forskare och deras projekt inom cancerområdet, företrädesvis till cancerforskare i södra Sverige. Stiftelsen har även gjort det möjligt att tillskapa Gunnar Nilssons forskningslaboratorium vid avdelningen för Onkologi, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Årligen drabbas ca 63 000 personer i Sverige av cancer. Insjuknandet ökar bland de flesta typer av cancersjukdomar. Men även överlevnaden ökar tack vare forskningsframsteg och idag överlever mer än 70% av samtliga cancerpatienter. Gunnar Nilsson drabbades av testikelcancer, som är ett utmärkt exempel på en av de första cancersjukdomarna där utsikterna till bot radikalt förbättrats tack vare forskning som kunnat omsättas till förändrad klinisk handläggning. Överlevnaden i testikelcancer har gått från 5 % för 30 år sedan till 95 % idag. Idag har prognosen förbättrats även för många andra typer av cancersjukdomar, till exempel melanom, tack vare grundläggande forskning som snabbt lett till användning av nya läkemedel. Arbetet i cancerstiftelsen fokuserar på att stödja projekt som kan bidra till denna positiva utveckling från grundläggande forskning om tumöregenskaper till nya metoder för diagnostik, behandling och uppföljning. De forskningsprojekt som stiftelsen stöder begränsas inte till en enda cancersjukdom och innefattar allt från studier av cancercellens spridningsförmåga till nya behandlingsprinciper inom till exempel strålbehandling.

Jag är mycket hedrad och glad över mitt nya uppdrag som ordförande i Gunnar Nilssons Cancerstiftelse och ser framemot att förvalta och utveckla arbetet i stiftelsen. Stiftelsen har haft en avgörande betydelse för min egen forskning och var en av de första anslagsgivare som beviljade en av mina ansökningar för mer än tjugo år sedan. Summan var blygsam men bidrog till att projektets första steg kunde tas.

Stiftelsen prioriterar så kallad translationell forskning, dvs forskning som syftar till att föra experimentell kunskap vidare till klinisk tillämpning så att den kan göra skillnad för patienterna. De projekt som tilldelas forskningsmedel granskas av medicinskt och vetenskapligt kunniga experter för att säkra att projekt med hög vetenskaplig kvalitet prioriteras. De projekt som stöds ska ha en tydlig klinisk koppling och stiftelsen prioriterar stöd till yngre disputerade forskare som vill etablera en egen forskningslinje.

Stiftelsens arbete stöds genom gåvor från både privatpersoner och företag och jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som på olika sätt stött cancerstiftelsen genom åren. Om du har funderingar på hur du skulle kunna stödja stiftelsens arbete genom gåvor, testamente eller något annat så tveka inte utan kontakta stiftelsens kansli. Ju mer stiftelsen kan stödja cancerforskningen desto snabbare kan vi komma vidare.

Vårt motto är ”Det går att komma längre. Det går att rädda fler”. Det betyder att vårt arbete med att stödja cancerforskningen går vidare – genom att stödja cancerforskare så kan vi hjälpa framtidens cancerpatienter.

Ängelholm 2023

Lisa Rydén Professor vid Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus.