Nyheter

Annons 2023

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödja utbildning och forskning vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar.

 

Stiftelsen stödjer företrädesvis klinisk och experimentell cancerforskning av disputerade forskare i södra Sverige.

 

Behörig att söka är den som disputerat inom de senaste 10 åren, se vidare cancerstiftelsen.se för detaljerad information, och den som, oavsett tid från disputation, föregående år erhållit ett anslag från Stiftelsen. Bidrag lämnas endast undantagsvis åt forskare vilka inte är verksamma i södra Sverige.

 

Ansökan om bidrag till projektanslag kan göras endast av den som är huvudman för projektet. Det utdelningsbara beloppet år 2023 är c:a 5 miljoner kronor. Anslagsbeloppet är normalt inom intervallet 150-300 tkr men några utvalda ansökningar kommer att kunna erhålla ett ökat belopp upp till maximalt 500 tkr. Anslag kan ges för 1 eller 2 år.

 

Ansökan görs elektroniskt via stiftelsens hemsida, www.cancerstiftelsen.se

 

Formel 1-föraren Gunnar Nilsson dog ung i cancer. Stiftelsen är bildad till hans åminnelse och öppen för ansökningar från och med den 7 jan 2023 till och med 3 mars 2023.

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2021 ut 3 300 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt

Sara Alkner: Predicting outcome after radiotherapy: A new approach, 300 000 kr

Daniel Ansari: Utveckling av snabbtester för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer, 275 000 kr

Carina Bernardo: Molecular analyses of bladder cancer plasticity and metastasis, 275 000 kr

Johannes Ehinger: Mitocondrial metabolism and metabolomic profiles in HPV-postitive and HPV-negative oropharungeal cancer – target identification for metabolic treatment and drug compound Screening, 350 000 kr

Pontus Eriksson: Differentiering och malign transformation av uro-epiliala celler, 275 000 kr

Magnus Jacobsson: Pathway profiling of ovarian cancer for personalized therapy(PathCan), 300 000 kr

Adriana Manas Nunez: Inhibiting GPX4 to Promote Selective Cell Death in Treatment -Resistant High-Risk Neuroblastoma, 275 000 kr

Helena Persson: Omvärdering av “tysta” mutationer i bröstcancer – biologisk funktion och kliniska Effekter, 300 000 kr

Maurillio Pertesi: Dissecting the genetic basis of multiple myloma, 300 000 kr

Anna Gerdtsson: Spatial transcuptomic profiling of the mantle cell lumphoma tumor microenvironment, 350 000 kr

Agatheeswaran Subramaniam: Developing novel target protein degraders for cancer therapy, 300 000 kr

Detta året delar stiftelsen ut 3 019 000 kr till nedanstående forskare och projekt. Samtliga i Lund och Malmö

Carolin Bergenfelz: Cirkulerande tumörassocierade immunceller – vilka spelar roll i bröstcancer? 375 000 kr.

Niklas Landberg: Interaktioner mellan leukemiska stamceller och benmärgensmikromiljö som målriktad behandling, 300 000 kr

Kristina Lundberg: Novel immuo -oncological targets for improved cancer therapy – Beyond PD-1, 305000 kr

Kristina Lång: Pocket-sized innovation – accessible breast diagnostics for global health, 186 000 kr

Adriana Manas Nunez: Riktad behandling mot en alternativ celldödsmekanism för att överkomma behandlingsresistens i högrisk-neuroblastom, 250 000 kr

Helena Persson: Omvärdering av ”tysta” mutationer i bröstcancer – biologisk funktion och kliniska effekter, 400 000

Maurillio Pertesi: Dissecting the genetic basis of multiple myeloma, 300 000 kr

Anna Sundlöv: Systemic Targeted Adaptive Radiotherapy för Neuroendocrime Tumor – An international , multiscentre, phase III clinical trial, 375 000 kr

Daniel Ansari: Utveckling av snabbtest för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer, 278 000 kr

Minjung Yang: Analysis of somatic alterations in non-coding regions and their effects on gene regulation in pediatiric B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia, 250 000 kr.

Våra senaste nyheter

Annons 2022-01-01

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars

Läs mer