Nyheter

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2024 ut 1 500 000 kronor till följande forskare

MD, PhD, MPH, finansiering av adjungerat lektorat
Sigrid Carlsson, 500 000 kronor

Epidemiologiska, kliniska och molekylära studier av urotelial cancer i övre urinvägarna
Johannes Bobjer, 300 000 kronor

FLASH radiotherapy –  from tumor efficacy to principal DNA damage assessment
Gabriel Adrian, 300 000 kronor

Den kliniska relevansen av nisch-associerade immunlandskap vid metastaserad bröstcancer
Caroline Bergenfelz, 200 000 kronor

Targeting slow cycling cells in cancer
Oskar Vilhelmsson Timmermand, 100 000 kronor

DECODING THE CAUSAL LINK BETWEEN IRF1 ABERRATIONS AND LEUKEMIA
Alexandra Rundberg Nilsson, 100 000 kronor

Presentation av Sigrid Carlsson

Mitt namn är Sigrid Carlsson och jag arbetar vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center’s Josie Robertson Surgery Center i New York, USA. Jag kommer ursprungligen från Kinnekulle och har bott 13 år i USA. Jag är också epidemiolog med dubbla anställningar vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center’s avdelningar för kirurgi (urologi) och epidemiologi och biostatistik. Min forskning fokuserar på screening och tidig upptäckt av prostatacancer, med hjälp av multiplex testning och riskstratifierade strategier som inkluderar klinisk information, biomarkörer och magnetkameraundersökning. Jag är medlem i flera guideline-grupper för att utveckla rekommendationer för prostatacancerscreening.

Jag är fantastiskt glad att ha börjat denna nya deltidstjänst som adjungerad seniorlektor vid Lunds universitet, tack vare stödet från Gunnar Nilssons stiftelse. Denna position är ett betydande framsteg i min karriär och ger mig möjlighet att ytterligare utveckla min forskning och mina handledningsinsatser. Vid Lunds Universitet kommer jag att samarbeta med professor Anders Bjartell och kollegor vid Malmö Universitetssjukhus för att utvärdera Organiserad Prostatacancer Testning (OPT) program i Sverige. Vårt mål är att förbättra tidig upptäckt och delat beslutsfattande inom prostatacancerscreening.

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2023 ut 1 900 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt

Martin Nilsson SPETSPROJEKT
Individualiserad targetritning vid strålbehandling av analcancer. 350 000 SEK


Tommaso De Marchi
Neo-antigen identification for improved immunotherapy in locally recurring breast cancer. 300 000 SEK


Agatheeswaran Subramaniam Harnessing the ubiquitin-proteasome system for cancer therapy. 250 000 SEK

Julia Ellbrant
Riskfaktorer associerade med ökad risk för re-operation efter bröstbevarande kirurgi hos patienter med primär bröstcancer. 250 000 SEK


Joanna Strand Developing a theragnostic non-invasive platform for therapy and imaging of metastatic prostate cancer. 250 000 SEK


Somadri Gosh Targeting acute myeloid leukemia by inhibiting macrophage checkpoints. 250 000 SEK


Alexandra Rundeberg Nilsson Decoding the Role of IRF1 in Leukaemia. 250 000 SEK

Våra senaste nyheter