Nyheter

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2021 ut 3 300 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt

Sara Alkner: Predicting outcome after radiotherapy: A new approach, 300 000 kr

Daniel Ansari: Utveckling av snabbtester för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer, 275 000 kr

Carina Bernardo: Molecular analyses of bladder cancer plasticity and metastasis, 275 000 kr

Johannes Ehinger: Mitocondrial metabolism and metabolomic profiles in HPV-postitive and HPV-negative oropharungeal cancer – target identification for metabolic treatment and drug compound Screening, 350 000 kr

Pontus Eriksson: Differentiering och malign transformation av uro-epiliala celler, 275 000 kr

Magnus Jacobsson: Pathway profiling of ovarian cancer for personalized therapy(PathCan), 300 000 kr

Adriana Manas Nunez: Inhibiting GPX4 to Promote Selective Cell Death in Treatment -Resistant High-Risk Neuroblastoma, 275 000 kr

Helena Persson: Omvärdering av “tysta” mutationer i bröstcancer – biologisk funktion och kliniska Effekter, 300 000 kr

Maurillio Pertesi: Dissecting the genetic basis of multiple myloma, 300 000 kr

Anna Gerdtsson: Spatial transcuptomic profiling of the mantle cell lumphoma tumor microenvironment, 350 000 kr

Agatheeswaran Subramaniam: Developing novel target protein degraders for cancer therapy, 300 000 kr

Våra senaste nyheter

Annons 2022-01-01

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars

Läs mer

Dela inlägget

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email