Uncategorized

Martin Nilsson – SPETSPROJEKTIndividualiserad targetritning vid strålbehandling av analcancer. 350 000 SEK Tommaso De MarchiNeo-antigen identification for improved immunotherapy in locally recurring breast cancer. 300 000 SEK Agatheeswaran Subramaniam Harnessing the ubiquitin-proteasome system for cancer therapy. 250 000 SEK Julia Ellbrant Riskfaktorer associerade med ökad risk för re-operation efter bröstbevarande kirurgi hos patienter med primär …

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2023 ut 1 900 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt Läs mer »

Sara Alkner:The T-REX trial: Tailored regional radiotherapy using gene expression profiling in clinically node-negative breast cancer patients with 1-2 sentinel node macrometastases. 350 000 kr. Carina Bernardo: Dissecting tumor heterogeneity and plasticity with organoid models. 350 000 kr Adriana Manas Nunez: Ferroptosis and COJEC Combination: a Novel Approach to Treat Neuroblastoma. 350 000 kr. Daniel Ansari: Rapid test …

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2022 ut 2 575 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt Läs mer »

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar. Stiftelsen stödjer företrädesvis klinisk och experimentell cancerforskning av disputerade forskare i södra Sverige. Behörig att söka är den som disputerat inom de senaste 10 åren, se vidare cancerstiftelsen.se för detaljerad information, och den som, …

Annons 2022-01-01 Läs mer »

Sara Alkner: Predicting outcome after radiotherapy: A new approach, 300 000 kr Daniel Ansari: Utveckling av snabbtester för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer, 275 000 kr Carina Bernardo: Molecular analyses of bladder cancer plasticity and metastasis, 275 000 kr Johannes Ehinger: Mitocondrial metabolism and metabolomic profiles in HPV-postitive and HPV-negative oropharungeal cancer – target identification for metabolic treatment and …

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2021 ut 3 300 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt Läs mer »

Carolin Bergenfelz: Cirkulerande tumörassocierade immunceller – vilka spelar roll i bröstcancer? 375 000 kr. Niklas Landberg: Interaktioner mellan leukemiska stamceller och benmärgensmikromiljö som målriktad behandling, 300 000 kr Kristina Lundberg: Novel immuo -oncological targets for improved cancer therapy – Beyond PD-1, 305000 kr Kristina Lång: Pocket-sized innovation – accessible breast diagnostics for global health, 186 000 kr Adriana …

Detta året delar stiftelsen ut 3 019 000 kr till nedanstående forskare och projekt. Samtliga i Lund och Malmö Läs mer »

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse stödjer i år den sydsvenska cancerforskningen med sammanlagt 2 664 000 kronor.  12 forskningsprojekt samtliga i Skåne delar i år på dessa miljoner. Summan består till största delen av avkastning från kapitalförvaltning i Gunnar Nilssons Cancerstiftelse. Flera av årets bidragsmottagare arbetar på Gunnar Nilssons Forskningsavdelning vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Där finns sedan …

2,6 miljoner till cancerforskning Läs mer »

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse stödjer i år den sydsvenska cancerforskningen med 2 650 000 kronor.

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse stödjer i år den sydsvenska cancerforskningen med 3 150 000 kronor.