Styrelsen

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse består av fem cancerläkare. Styrelsens ordförande är Professor Lisa Rydén. Varje år delar stiftelsen ut 3-4 miljoner kronor till cancerforskning, företrädesvis i södra Sverige.

Professor Lisa Rydén

Ordförande

Professor Lisa Rydén är ordföradande från och med 2023-01-01 och är verksam på Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. 

Lisa Rydén leder en translationell multidisciplinär forskargrupp om tumörspridning vid bröstcancer.

Professor Anders Bjartell

Styrelseledamot

Professor Anders Bjartell är urolog med specialkunskap om urogenital cancer vid Universitetssjukhuset i Malmö. Anders ansvarar för en forskargrupp som bl a arbetar med forskning om prostatacancer.

Professor Gunnar Juliusson

Styrelseledamot

Professor Gunnar Juliussin är verksam vid stamcellcenter i Lund sedan 2003.

Professor Jonas Manjer

Styrelseledamot

Professor i kirurgi i Malmö och överläkare på bröstsektionen vid kirurgen SUS. Jonas Manjer leder en forskningsgrupp inom cancerepidemiologi och han har främst studerat livstilsfaktorer, reproduktiva faktorer och biomarkörer i samband med bröstcancer.

Professor Karin Jirström

Styrelseledamot

Karin Jirström är professor och överläkare i patologi. Hon leder en forskargrupp som bl a studerar tumörevolution och behandlingsresistens vid särskilt elakartade cancerformer.