Nyheter

Annons 2023

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödja utbildning och forskning vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar.

 

Stiftelsen stödjer företrädesvis klinisk och experimentell cancerforskning av disputerade forskare i södra Sverige.

 

Behörig att söka är den som disputerat inom de senaste 10 åren, se vidare cancerstiftelsen.se för detaljerad information, och den som, oavsett tid från disputation, föregående år erhållit ett anslag från Stiftelsen. Bidrag lämnas endast undantagsvis åt forskare vilka inte är verksamma i södra Sverige.

 

Ansökan om bidrag till projektanslag kan göras endast av den som är huvudman för projektet. Det utdelningsbara beloppet år 2023 är c:a 5 miljoner kronor. Anslagsbeloppet är normalt inom intervallet 150-300 tkr men några utvalda ansökningar kommer att kunna erhålla ett ökat belopp upp till maximalt 500 tkr. Anslag kan ges för 1 eller 2 år.

 

Ansökan görs elektroniskt via stiftelsens hemsida, www.cancerstiftelsen.se

 

Formel 1-föraren Gunnar Nilsson dog ung i cancer. Stiftelsen är bildad till hans åminnelse och öppen för ansökningar från och med den 7 jan 2023 till och med 3 mars 2023.

Våra senaste nyheter

Annons 2022-01-01

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars

Läs mer