Nyheter

Detta året delar stiftelsen ut 3 019 000 kr till nedanstående forskare och projekt. Samtliga i Lund och Malmö

Carolin Bergenfelz: Cirkulerande tumörassocierade immunceller – vilka spelar roll i bröstcancer? 375 000 kr.

Niklas Landberg: Interaktioner mellan leukemiska stamceller och benmärgensmikromiljö som målriktad behandling, 300 000 kr

Kristina Lundberg: Novel immuo -oncological targets for improved cancer therapy – Beyond PD-1, 305000 kr

Kristina Lång: Pocket-sized innovation – accessible breast diagnostics for global health, 186 000 kr

Adriana Manas Nunez: Riktad behandling mot en alternativ celldödsmekanism för att överkomma behandlingsresistens i högrisk-neuroblastom, 250 000 kr

Helena Persson: Omvärdering av ”tysta” mutationer i bröstcancer – biologisk funktion och kliniska effekter, 400 000

Maurillio Pertesi: Dissecting the genetic basis of multiple myeloma, 300 000 kr

Anna Sundlöv: Systemic Targeted Adaptive Radiotherapy för Neuroendocrime Tumor – An international , multiscentre, phase III clinical trial, 375 000 kr

Daniel Ansari: Utveckling av snabbtest för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer, 278 000 kr

Minjung Yang: Analysis of somatic alterations in non-coding regions and their effects on gene regulation in pediatiric B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia, 250 000 kr.

2,6 miljoner till cancerforskning

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse stödjer i år den sydsvenska cancerforskningen med sammanlagt 2 664 000 kronor. 

12 forskningsprojekt samtliga i Skåne delar i år på dessa miljoner. Summan består till största delen av avkastning från kapitalförvaltning i Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.

Flera av årets bidragsmottagare arbetar på Gunnar Nilssons Forskningsavdelning vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Där finns sedan ett antal år tillbaka några av landets främsta cancerforskare samlade under ett tak för att bättre kunna dra nytta  av varandrs specialistkunskaper och internationella nätverk.

För ytterligare information kontakta överläkare Martin Malmberg 042- 406 51 00.

Formel-1 föraren Gunnar Nilsson dog i testikelcancer 1978. Hans mor skänkte då hela sin förmögenhet till cancerforskning, och bildade Gunnar Nilssons cancerstiftelse. Idag bidrar stiftelsen till cancerforskning i framför allt södra Sverige med 3-6 mljoner kronor årligen.

Vi önskar varmt tacka alla Er som stödjer stiftelsen – pengarna kommer oavkortat cancerforskarna och på längre sikt framtida patienter till gagn. Vi vet att det går att komma längre – tillsammans med Er vill vi bidra till att rädda fler.

Våra senaste nyheter

Annons 2022-01-01

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars

Läs mer