Nyheter

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2021 ut 3 300 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt

Sara Alkner: Predicting outcome after radiotherapy: A new approach, 300 000 kr

Daniel Ansari: Utveckling av snabbtester för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer, 275 000 kr

Carina Bernardo: Molecular analyses of bladder cancer plasticity and metastasis, 275 000 kr

Johannes Ehinger: Mitocondrial metabolism and metabolomic profiles in HPV-postitive and HPV-negative oropharungeal cancer – target identification for metabolic treatment and drug compound Screening, 350 000 kr

Pontus Eriksson: Differentiering och malign transformation av uro-epiliala celler, 275 000 kr

Magnus Jacobsson: Pathway profiling of ovarian cancer for personalized therapy(PathCan), 300 000 kr

Adriana Manas Nunez: Inhibiting GPX4 to Promote Selective Cell Death in Treatment -Resistant High-Risk Neuroblastoma, 275 000 kr

Helena Persson: Omvärdering av “tysta” mutationer i bröstcancer – biologisk funktion och kliniska Effekter, 300 000 kr

Maurillio Pertesi: Dissecting the genetic basis of multiple myloma, 300 000 kr

Anna Gerdtsson: Spatial transcuptomic profiling of the mantle cell lumphoma tumor microenvironment, 350 000 kr

Agatheeswaran Subramaniam: Developing novel target protein degraders for cancer therapy, 300 000 kr

Detta året delar stiftelsen ut 3 019 000 kr till nedanstående forskare och projekt. Samtliga i Lund och Malmö

Carolin Bergenfelz: Cirkulerande tumörassocierade immunceller – vilka spelar roll i bröstcancer? 375 000 kr.

Niklas Landberg: Interaktioner mellan leukemiska stamceller och benmärgensmikromiljö som målriktad behandling, 300 000 kr

Kristina Lundberg: Novel immuo -oncological targets for improved cancer therapy – Beyond PD-1, 305000 kr

Kristina Lång: Pocket-sized innovation – accessible breast diagnostics for global health, 186 000 kr

Adriana Manas Nunez: Riktad behandling mot en alternativ celldödsmekanism för att överkomma behandlingsresistens i högrisk-neuroblastom, 250 000 kr

Helena Persson: Omvärdering av ”tysta” mutationer i bröstcancer – biologisk funktion och kliniska effekter, 400 000

Maurillio Pertesi: Dissecting the genetic basis of multiple myeloma, 300 000 kr

Anna Sundlöv: Systemic Targeted Adaptive Radiotherapy för Neuroendocrime Tumor – An international , multiscentre, phase III clinical trial, 375 000 kr

Daniel Ansari: Utveckling av snabbtest för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer, 278 000 kr

Minjung Yang: Analysis of somatic alterations in non-coding regions and their effects on gene regulation in pediatiric B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia, 250 000 kr.

Våra senaste nyheter

Annons 2022-01-01

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars

Läs mer