Nyheter

Annons 2023

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödja utbildning och forskning vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar.

 

Stiftelsen stödjer företrädesvis klinisk och experimentell cancerforskning av disputerade forskare i södra Sverige.

 

Behörig att söka är den som disputerat inom de senaste 10 åren, se vidare cancerstiftelsen.se för detaljerad information, och den som, oavsett tid från disputation, föregående år erhållit ett anslag från Stiftelsen. Bidrag lämnas endast undantagsvis åt forskare vilka inte är verksamma i södra Sverige.

 

Ansökan om bidrag till projektanslag kan göras endast av den som är huvudman för projektet. Det utdelningsbara beloppet år 2023 är c:a 5 miljoner kronor. Anslagsbeloppet är normalt inom intervallet 150-300 tkr men några utvalda ansökningar kommer att kunna erhålla ett ökat belopp upp till maximalt 500 tkr. Anslag kan ges för 1 eller 2 år.

 

Ansökan görs elektroniskt via stiftelsens hemsida, www.cancerstiftelsen.se

 

Formel 1-föraren Gunnar Nilsson dog ung i cancer. Stiftelsen är bildad till hans åminnelse och öppen för ansökningar från och med den 7 jan 2023 till och med 3 mars 2023.

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2022 ut 2 575 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt

Sara Alkner:The T-REX trial: Tailored regional radiotherapy using gene expression profiling in clinically node-negative breast cancer patients with 1-2 sentinel node macrometastases. 350 000 kr.

Carina Bernardo: Dissecting tumor heterogeneity and plasticity with organoid models. 350 000 kr

Adriana Manas Nunez: Ferroptosis and COJEC Combination: a Novel Approach to Treat Neuroblastoma. 350 000 kr.

Daniel Ansari: Rapid test for Pancreatic Cancer: Biomarker Selection, Assay Development and Clinical Validation. 275 000 kr

Els Mansell: Mitochondrial Metabolism: a Druggable Driver of Hematopoietic Lineage Fate. 250 000 kr.

Abhishek Niroula: Identifying neoantigens in clonal hematopoiesis and hematologic cancer. 250 000 kr

Siker Kimbung: Defining early biomarkers of response to preoperative chemotherapy and unravelling the molecular and histopathological landscape of normal-like breast cancers. 250 000 kr.

Agatheeswaran Subramaniam: Harnessing E3 ubiquitin ligases for cancer therapy. 250 000 kr.

Magnus Dustler: MECHANICAL IMAGING – The future of breast cancer screening. 250 000 kr

Annons 2022-01-01

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar.

Stiftelsen stödjer företrädesvis klinisk och experimentell cancerforskning av disputerade forskare i södra Sverige.

Behörig att söka är den som disputerat inom de senaste 10 åren, se vidare cancerstiftelsen.se för detaljerad information, och den som, oavsett tid från disputation, föregående år erhållit ett anslag från Stiftelsen. Bidrag lämnas endast undantagsvis åt forskare vilka inte är verksamma i södra Sverige.

Ansökan om bidrag till projektanslag kan göras endast av den som är huvudman för projektet. Det utdelningsbara beloppet år 2022 är c:a 5 miljoner kronor. Anslagsbeloppet är normalt inom intervallet 150-300 tkr men några utvalda ansökningar kommer att kunna erhålla ett ökat belopp upp till maximalt 500 tkr. Anslag kan ges för 1 eller 2 år.

Ansökan görs elektroniskt via stiftelsens hemsida, www.cancerstiftelsen.se

Formel 1-föraren Gunnar Nilsson dog ung i cancer. Stiftelsen är bildad till hans åminnelse och öppen för ansökningar från och med den 7 jan 2022 till och med 1 mars 2022.

Våra senaste nyheter

Annons 2022-01-01

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars

Läs mer