Nyheter

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2023 ut 1 900 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt

Martin Nilsson SPETSPROJEKT
Individualiserad targetritning vid strålbehandling av analcancer. 350 000 SEK


Tommaso De Marchi
Neo-antigen identification for improved immunotherapy in locally recurring breast cancer. 300 000 SEK


Agatheeswaran Subramaniam Harnessing the ubiquitin-proteasome system for cancer therapy. 250 000 SEK

Julia Ellbrant
Riskfaktorer associerade med ökad risk för re-operation efter bröstbevarande kirurgi hos patienter med primär bröstcancer. 250 000 SEK


Joanna Strand Developing a theragnostic non-invasive platform for therapy and imaging of metastatic prostate cancer. 250 000 SEK


Somadri Gosh Targeting acute myeloid leukemia by inhibiting macrophage checkpoints. 250 000 SEK


Alexandra Rundeberg Nilsson Decoding the Role of IRF1 in Leukaemia. 250 000 SEK

Våra senaste nyheter

Annons 2022-01-01

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars

Läs mer

Dela inlägget