Gustav Tedvik

Sara Alkner:The T-REX trial: Tailored regional radiotherapy using gene expression profiling in clinically node-negative breast cancer patients with 1-2 sentinel node macrometastases. 350 000 kr. Carina Bernardo: Dissecting tumor heterogeneity and plasticity with organoid models. 350 000 kr Adriana Manas Nunez: Ferroptosis and COJEC Combination: a Novel Approach to Treat Neuroblastoma. 350 000 kr. Daniel Ansari: Rapid test …

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2022 ut 2 575 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt Läs mer »

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar. Stiftelsen stödjer företrädesvis klinisk och experimentell cancerforskning av disputerade forskare i södra Sverige. Behörig att söka är den som disputerat inom de senaste 10 åren, se vidare cancerstiftelsen.se för detaljerad information, och den som, …

Annons 2022-01-01 Läs mer »