Aria

Sara Alkner: Predicting outcome after radiotherapy: A new approach, 300 000 kr Daniel Ansari: Utveckling av snabbtester för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer, 275 000 kr Carina Bernardo: Molecular analyses of bladder cancer plasticity and metastasis, 275 000 kr Johannes Ehinger: Mitocondrial metabolism and metabolomic profiles in HPV-postitive and HPV-negative oropharungeal cancer – target identification for metabolic treatment and …

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse delar 2021 ut 3 300 000 kr till nedanstående forskare och forskningsprojekt Läs mer »

Carolin Bergenfelz: Cirkulerande tumörassocierade immunceller – vilka spelar roll i bröstcancer? 375 000 kr. Niklas Landberg: Interaktioner mellan leukemiska stamceller och benmärgensmikromiljö som målriktad behandling, 300 000 kr Kristina Lundberg: Novel immuo -oncological targets for improved cancer therapy – Beyond PD-1, 305000 kr Kristina Lång: Pocket-sized innovation – accessible breast diagnostics for global health, 186 000 kr Adriana …

Detta året delar stiftelsen ut 3 019 000 kr till nedanstående forskare och projekt. Samtliga i Lund och Malmö Läs mer »

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse stödjer i år den sydsvenska cancerforskningen med sammanlagt 2 664 000 kronor.  12 forskningsprojekt samtliga i Skåne delar i år på dessa miljoner. Summan består till största delen av avkastning från kapitalförvaltning i Gunnar Nilssons Cancerstiftelse. Flera av årets bidragsmottagare arbetar på Gunnar Nilssons Forskningsavdelning vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Där finns sedan …

2,6 miljoner till cancerforskning Läs mer »

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse stödjer i år den sydsvenska cancerforskningen med 2 650 000 kronor.

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse stödjer i år den sydsvenska cancerforskningen med 3 150 000 kronor.