Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | Fettsugning ger cancerpatienter med lymfödem högre livskvalitet
www.cancerstiftelsen.se | Söndag, 24 Oktober 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Fettsugning ger cancerpatienter med lymfödem högre livskvalitet

Nästan hälften av de bröstcancerpatienter som även får sina lymfkärl i armhålan bortopererade får ödem i armen. Håkan Brorson, överläkare vid plastikkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö fann att volymökningen i armen till 90 procent består av nybildad fettvävnad. Nu har han fettsugit nästan 90 patienter, som blivit av med sitt ödem och kan använda sin arm normalt igen.
Men han är ensam i världen om att utföra operationen.

Lymfkärlen fungerar som ett slags diken i kroppen. Vätska, som normalt läcker ut från de tunnare blodkärlen, kapillärerna, dräneras av lymfkärlen. Hos patienter som får lymfkörtlarna i armhålan bortopererade i samband med exempelvis en bröstcanceroperation, rinner vätskan i fortsättningen ut i armen och orsakar en besvärande vätskeansamling, så kallat lymfödem. Även strålbehandling av armhålan ökar risken för ödem. I många år har man hjälpt patienter att dämpa ansamlingen av vätska genom att efter sjukgymnastisk behandling ge dem en så kallad kompressionsstrumpa. Kvarstående ödem omvandlas med tiden till fett och då är det meningslöst med kompressionsbehandling.

Håkan Brorson, överläkare vid plastikkirurgiska kliniken, var inte nöjd med behandlingen, och tyckte det kändes hårt att cancerdrabbade patienter dessutom skulle ha stora besvär med ödem.

- Många av de patienter som sökte hjälp på grund av sina svullna armar visade tecken på ökad mängd fett i armen, vilket man kunde se när man undersökte dem med magnetkamera Så småningom började jag fundera över möjligheten att helt enkelt fettsuga armen på patienterna. Första patienten opererades för 10 år sedan, och sedan dess har snart 90 patienter opererats. Den yngsta har varit 41 år, den äldsta 89. Vi vet nu, efter olika analyser, att volymökningen i armen till 90 procent består av fett.

Nästan två liter vätska sugs bort
Resultaten blir förbluffande bra. Under den ca två timmar långa operationen sugs i genomsnitt 1,8 liter vätska bort, varav 90 procent alltså är fett. Armen minskar betydligt i omfång.

- Det är ett tufft work out-pass för mig som kirurg, kommenterar Brorson. Jag brukar vara helt slut och genomsvettig efter operationen. Som efter all typ av kirurgi har patienten ont de första dagarna, men besväras inte längre av ödem, och kan börja använda sin arm igen.

Strumpa livet ut
Efter operationen måste man för all framtid och dygnet runt ha en så kallad kompressionsstrumpa på armen.

- Till en början kommer patienten på täta kontroller, då vi bland annat ser till att strumpan har rätt dimension och att vätskeansamlingen inte ökar, berättar Brorson. Så småningom räcker det med en kontroll per år. Om svullnaden ökar beror det på att patienten har slarvat med strumpan eller att den är utsliten.

Brorson arbetar på Universitetssjukhuset MAS i Malmö med rekonstruktiv plastikkirurgi, till exempel brännskador, missbildningar, olyckor och cancerpatienter. Fettsugningsoperationer på bröstcancerpatienter har han utfört i tio år och arbetar då i team med sjukgymnasten Gaby Olsson och arbetsterapeuten Karin Ohlin. Patienterna kommer från hela landet. Under årens lopp har en betydande del av deras forskningsarbete kunnat utföras med hjälp av anslag från bland annat Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.

Kongress samlade läkare från hela världen
Metoden är enkel och resultatet höjer livskvaliteten betydligt hos de behandlade patienterna. Ändå är Brorson fortfarande ensam i världen om att utföra operationerna. Han är flerfaldigt uppmärksammad med bland annat The Presidential Prize 1998, som delas ut av International Society of Lymphology, och the Tegger-priset 1999.

För att berätta om metoden och underlätta för andra läkare att ta till sig metoden arrangerade Brorson i somras en kongress med deltagare från hela världen.

- Intresset är stort, och jag ser nu fram emot att kolleger från andra länder kommer hit för att lära sig tekniken. Bland annat har jag inlett ett samarbete med Harvard Medical School, Boston, USA. Förhoppningsvis kan metoden nu sprida sig så att fler patienter får en bättre livskvalitet.

Brorson har också framgångsrikt opererat patienter med benlymfödem efter cancerbehandling då lymfkörtlar opererats bort i ljumsken.

Mycket forskning återstår
Fortfarande vet man inte varför det bildas fettvävnad i arm och ben när lymfdränaget inte längre finns. Kanske vore det ännu mer önskvärt att kunna angripa orsaken än, som idag, symptomen?

- Flera molekylärbiologer och andra specialister forskar vidare för att försöka få svaret på varför fettvävnaden bildas och hur den är sammansatt, säger Brorson. Men tills de har löst gåtan och vi kan angripa orsaken, så är det en utmärkt lösning att fettsuga och använda kompressionsstrumpa.

Det pågår samtidigt utveckling av bröstcancerbehandling som innebär att färre patienter behöver opereras i armhålan och/eller behöver strålbehandling. Risken för lymfödem kommer därför att avta.

Nationellt vårdprogram
Håkan Brorson är vice ordförande i Riksplaneringsgruppen mot lymfödem som - på uppdrag av Cancerfonden - författat ett nationellt vårdprogram för lymfödembehandling. Vårdprogrammet kan laddas ner från www.lymfödem.nu

Eva Hast

För ytterligare information kontakta Håkan Brorson, Universitetssjukhuset i Malmö, 040-331000.

Fakta:
Varje år får ungefär 6000 kvinnor i Sverige bröstcancer. Upp till 40 procent av dem som får lymfkörtlarna i armhålan bortopererade i tillägg till   strålbehandling får armlymfödem.
Ödem: Ansamling av vätska i kroppens vävnader.
Rekonstruktiv plastikkirurgi: Kirurgiska ingrepp som korrigerar kroppsförändringar som uppstått genom t ex sjukdom (missbildningar och cancer) eller olycka.
Kompressionsstrumpa: en åtsittande "strumpa", som används för att förhindra vätskeansamlingar i armar eller ben.
För ytterligare information om fettsugning av lymfödem som uppkommit efter cancerbehandling, se www.plasticsurg.nu