Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | Fler kan PET-undersökas: Efterlängtad cyklotron på plats
www.cancerstiftelsen.se | Söndag, 24 Oktober 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Fler kan PET-undersökas

För 25 år sedan överlevde nästan ingen av de män som hade spridd testikelcancer. Idag är överlevnaden över 90 procent. Totalt överlever i Sverige idag 98 procent av de män som får testikelcancer.

– Framgångarna beror på användandet av ett mycket verksamt kombination av cellhämmande läkemedel - cytostatika - och på det svensk-norska samarbetet inom SWENOTECA, hävdar överläkare och docent Eva Cavallin-Ståhl vid Lunds Universitetssjukhus.

– Cyklotronen var efterlängtad, försäkrar läkaren och forskaren Eva Brun. I den framställs det radioaktiva ämnet Fluor-18, som behövs om vi ska kunna använda vår PET- (positronemissionstomografi) kamera så ofta vi vill. Bilderna från PET-kameran visar förändringar av ämnesomsättningen i tumörer, och hjälper oss att skräddarsy behandlingen av cancerpatienter.

Undersökningar med exempelvis datortomografi, ultraljud och magnetkamera kan inte alltid skilja mellan godartade vävnadsförändringar och elakartade tumörer. Bilder från PET-undersökning visar metabolismen, d v s ämnesomsättningen, i vävnadsförändringarna. Man vet att tumörer har förhöjd metabolism, och därför kan man med hjälp av PET-undersökningar avgöra om vävnadsförändringen är en cancertumör. Med hjälp av upprepade PET-undersökningar kan man också avgöra hur tumören svarar på strål- och cellgiftsbehandling.

– Det kan också vara svårt att med hjälp av röntgenundersökningar avgöra om cancern spritt sig till andra delar av kroppen, tillägger Eva Brun. Med PET kan vi med större säkerhet avgöra sjukdomsutbredningen. Det ger oss möjlighet att skräddarsy behandlingen för varje patient, och se till att patienterna varken får mer eller mindre behandling än vad de behöver.

Radioaktiv isotop
Ett sockerliknande ämne kopplas till den radioaktiva isotopen Fluor-18. Detta bildar ett kontrastmedel,   som injiceras i patientens blod för att pumpas runt i kroppen och fångas upp i cellerna. PET-kameran registrerar och visualiserar den radioaktiva isotopen. Ju högre ämnesomsättning cellerna har, desto större är upptaget av kontrastmedlet. På grund av sin förhöjda ämnesomsättning avtecknar sig tumörcellerna därför tydligt mot normalvävnaden.

Inte för alla
Om PET-undersökningen nu visar tumörens ansikte på ett så bra sätt, borde då inte alla cancerpatienter undersökas med PET-kameran?

– Nej, menar Eva Brun. Vi har så mycket sammanlagd erfarenhet av andra undersökningsmetoder att vi ofta kan ge patienterna individuell behandling. Men om vi är osäkra på om tumören verkligen svarar på behandlingen, eller om vi misstänker nya tumörer, så tillför PET-kameran ny information av stort värde.

PET-centra finns i stor omfattning i exempelvis USA. Där förekommer också ren lyxanvändning: personer som kan kosta på sig en PETundersökning gör det regelbundet för att kunna utesluta att finns "någon tumör på gång".

Tio års erfarenhet
Eva Brun, radiofysikern Tomas Ohlsson och flera andra kolleger har arbetat med PET-undersökningar sedan mitten av 90-talet. Men antalet PETundersökningar har varit starkt begränsat eftersom de saknat en egen cyklotron.

– Visserligen har vi kunnat köpa Fluor-18 från kollegerna i Köpenhamn, men eftersom ämnet har en halveringstid på knappt två timmar så förloras mycket av radioaktiviteten under transporten, förklarar Tomas Ohlsson. Med hjälp av vår egen cyklotron kan vi nu försörja både oss själva och närliggande sjukhus med det radioaktiva kontrastmedlet .

Tack vare ett tätt och fruktbart samarbete med radiofysikerna har lundaforskarna också utvecklat ett system för att lägga PET- och datortomografibilderna ovanpå varandra. En sådan dubbel bild ger ännu säkrare signaler om vävnadsförändringar.

– Det bästa vore förstås att ha en kombinerad PET- och datortomografikamera, säger Eva Brun. Men en sådan kostar omkring 25 miljoner kronor, en summa som Region Skåne för tillfället inte klarar.

Eva Hast

För ytterligare upplysningar kontakta Eva Brun, Universitetssjukhuset i Lund, 046-171000.