www.cancerstiftelsen.se | Lördag, 17 April 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Bidra till cancerforskningen med aktieutdelning och utdelningen blir skattefri!

Regeringsrätten har i en dom slagit fast att det är möjligt att donera obeskattade aktieutdelningar till bl a cancerforskning.

Den som donerar framtida utdelning på aktier till t ex cancerforskning blir inte beskattad för utdelningen.

Vill du göra en sådan donation till Gunnar Nilssons Cancerstiftelse kan du klicka på länken nedan och skriva ut "Gåvobrevet". Fyll i gåvobrevet, underteckna det och skicka det därefter till
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse,
Järnvägsgatan 23, 252 24 Helsingborg


Det går att komma längre. Det går att rädda fler!

Gavobrev_aktier.pdf