www.cancerstiftelsen.se | Måndag, 23 September 2019 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

4,1 miljoner till skånska cancerforskare 

 

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse stödjer i år den sydsvenska cancerforskningen med sammanlagt ca 4,1 miljoner kronor. Av förra årets insamlade medel –  204 000 kr –delas mellan Karin Leandersson, Malmä och Lisa Rydén, Lund.

 

34  forskare, (sex forskare fick tvåårsanslag 2014) samtliga  i Skåne delar på ca 4,1 miljoner kronor. Summan består till största delen av avkastning från kapitalförvaltning i Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.

 

Flera av årets bidragsmottagare arbetar på Gunnar Nilssons Forskningsavdelning vid Skånes universitetssjukhus/Lund. Där finns sedan tio år några av landets främsta cancerforskare samlade under ett tak för att bättre kunna dra nytta av varandras specialistkunskaper och internationella nätverk.

 

För ytterligare information kontakta överläkare Martin Malmberg, 042‑406 5100.

 

Formel 1-föraren Gunnar Nilsson dog i testikelcancer 1978. Hans mor skänkte då hela sin förmögenhet till cancerforskning, och bildade Gunnar Nilssons Cancerstiftelse. Idag bidrar stiftelsen till cancerforskning i framför allt södra Sverige med 3-6 miljoner kronor årligen.

 

Vi önskar varmt tacka alla Er som stöder stiftelsen - pengarna kommer oavkortat cancerforskarna, och på längre sikt framtida patienter, till gagn. Vi vet att det går att komma längre - tillsammans med Er vill vi bidra till att rädda fler!