Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | Stefan Scheding
www.cancerstiftelsen.se | Söndag, 24 Oktober 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

 Stefan Schedings projekt

 

Betydelsen av Mesenkymala Stromastamceller i normal och sjukdomsdrabbad benmärg

 

Human benmärg innehåller två typer av stamceller, dels de välkända blodbildande stamcellerna och dels en andra typ, de Mesenkymala Stamcellerna (MSC). MSC spelar en viktig roll i den hematopoetiska stamcells(HSC)-nischen, med avgörande betydelse för att stödja, upprätthålla och kontrollera blodbildningen. HSC-nischer som är dysfunktionella påverkar utvecklingen av blodcancer så som primär myelofibros (PMF) och myelodysplastisk syndrom (MDS).

 

Hitintills har det inte varit möjligt att prospektivt isolera individuella cellulära nischkomponenter. Vi har nu lyckats identifiera den primära humana MSC-fenotypen och detta avgörande fynd öppnar möjligheten att mer detaljerat studera och vidare karakterisera HSC-nischens anatomi och funktion.

 

I syfte att öka förståelsen av de mekanismer som reglerar normal och sjukdomsdrabbad blodbildning vill vi därför karakterisera MSC i normal och sjukdomsdrabbad benmärg med hjälp av konfokal mikroskopi samt sortera MSC utifrån uttryck av cellytemarkörer. Vidare avser vi att kartlägga MSC avseende protein- och genexpression samt stromafunktion. Transplantationsförsök av MSC till mus kommer att utföras.

 

Vi förväntar oss att de resultat som framkommer ur projektet väsentligt kan bidra till ökad förståelse av den basala biologin hos stamcells-nisch-specifika MSC och av interaktionerna mellan stamceller och deras respektive nisch i frisk och sjukdomsdrabbad benmärg. Härmed möjliggörs utvecklingen av nya behandlingar, riktade inte enbart mot inneboende defekter i stamcells-signalering, utan även i regulatoriska signaler från den hematopoetiska nischen