Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | HÃ¥kan Axelsson
www.cancerstiftelsen.se | Söndag, 24 Oktober 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

 

 

 Håkan Axelssons projekt

 En kort presentation

 

Ungefär 1 000 svenskar drabbas varje år av njurcancer. Dessa patienter har en mycket varierad prognos. Om tumören ej har hunnit sprida sig är prognosen mycket god, eftersom man då kan operera bort den angripna njuren. Hos cirka en fjärdedel av patienterna har sjukdomen dock spritt sig när de får sin diagnos och sjukdomen är då synnerligen svårbehandlad.

En typ av njurcancer är klarcellig njurcancer som utgör ca 80 % av all njurcancer; den typen karakteriseras av en specifik genetisk förändring, en förlust av VHL-genen. Den normala funktionen av denna gen är bland annat kopplad till en reglering av kärlbildning, vilket också förklarar varför klarcellig njurcancer innehåller ovanligt mycket kärl.

Under senare år har nya behandlingsformer som är inriktade mot att förhindra kärlbildning introducerats för behandling av spridd njurcancer. Denna behandling förlänger överlevnaden något, men botar inte patienten eftersom tumören utvecklar resistens mot behandlingen. Vårt mål är därför att försöka klargöra om det är möjligt att identifiera andra egenskaper hos njurcancercellerna som kan utgöra möjliga angreppspunkter för nya behandlingar. Som ett första steg vill vi klargöra om det finns en speciell typ av celler i tumörerna, så kallade cancerstamceller, som är extra motståndskraftiga mot behandlingen och som utgör basen för tumörens tillväxt.

Vi har nyligen identifierat en ny typ av celler i frisk njurvävnad med stamcellsegenskaper och vill nu studera om liknande celler också finns i tumörvävnaden. Detta arbete sker parallellt med en djupgående jämförelse mellan sjuk och frisk njurvävnad, grundad på de teknologiska framsteg som gjorts under senare år och som tillåter analys av ett stort antal tumörer med mycket stor detaljrikedom. För att sedan kunna testa andra möjliga angreppssätt för nya terapier utvecklar vi också ett modellsystem som förhoppningsvis ger möjlighet att testa nya kombinationer av läkemedel för att uppnå maximal terapeutisk effekt.