www.cancerstiftelsen.se | Lördag, 17 April 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Denna knapp fanns till försäljning i England.

Knappen hittades av Peter Klemensberger, Teknikens Värld,
som gav i gåva till vår stiftelse. Detta sätter vi stort värde på
och framför vårt tack till Peter.