Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | Yvonne Ceder
www.cancerstiftelsen.se | Söndag, 24 Oktober 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

 

 

 

Yvonne Ceder

 

Den långsiktiga målsättningen med detta projekt är att hitta nya tillvägagångssätt för att bekämpa prostatacancer och utveckla nya diagnostiska verktyg. Vår fokus ligger på studier av mikroRNA (miRNA), som är små molekyler som kan blockerar bildandet av proteiner. Vi har identifierat flera miRNA vars nivåer är förändrade i aggressiva former av prostatatumörer jämfört med mer långsamväxande former och normal vävnad. Vi undersöker om dessa miRNA kan användas för att förbättra nuvarande diagnostik och vidare om de också kan användas i icke-invasiv diagnostik som serum och urinprover från prostatacancerpatienter. Genom att ta reda på mer om de mekanismer som ligger bakom cancerns uppkomst och de molekylära mekanismerna som driver sjukdomsförloppet kan man lättare hitta nya behandlingsalternativ. miRNAs påverkan på biologiska funktioner, som är viktig för cancerns uppkomst och utveckling, som cellers tillväxtförmåga, självdödlighet, rörlighet och invasiva förmåga, och hur det påverkar cellernas androgenberoende kommer också att studeras i prostatacancercellinjer och på så vis kan även den terapeutiska potentialen utvärderas. Dessa resultat kommer sedan att verifieras i xenograftförsök, där mänskliga tumörceller injiceras i möss för att se hur miRNA påverkar tumörtillväxen. Vi kommer också att studera vilka proteiner som dessa miRNA påverkar uttrycket av och hur detta bidrar till prostatacancerprogressionen. Detta hjälper oss att förstå hur dessa miRNA kan påverka prostatacellerna, men det kan även vara så att de kan utgöra nya potentiella behandlingsalternativ.  

I detta projekt kombinerar vi arkivmaterial länkat till kliniska data med de senaste molekylära teknologierna för att få fram ny information som ger ökad förståelse för de molekylära mekanismerna som driver prostatacancerutveckling. Vår förhoppning är att dessa upptäckter kommer att leda till förbättrade behandlingsalternativ och till att utveckla nya diagnostiska och prognostiska verktyg for prostatacancer. Yvonne Ceder