Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | Karin Leandersson
www.cancerstiftelsen.se | Söndag, 24 Oktober 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

 

Karin Leandersson

 

 

Immunförsvaret vid bröstcancermetastasering
PhD, Karin Leandersson 

 

Bakgrund: För att en cancer ska sprida sig måste cancercellerna lämna primärtumören och vandra till nya områden i kroppen. Detta är beroende av att de får ändrade egenskaper och att de kan undkomma immunsystemet. Man vet idag att immunförsvaret kan känna igen brösttumören. Men av oklara anledningar leder det till ett nedtryckt immunförsvar och inte till ett aktivt (anti-tumör) försvar i slutänden.

Målsättning: Syftet är att försöka förstå i) varför immunsystemet är lokalt hämmat vid metastaserande bröstcancer ii) hur faktorn Wnt-5a påverkar immunförsvaret vid tumörerna iii) om immunförsvaret oavsiktligt påverkar spridningen av bröstcancer till ställen i kroppen där immunförsvaret inte kan komma åt cancern.

Arbetsplan/preliminära resultat: i) I ett långsiktigt projekt kommer jag att beröra varför det lokala immunsvaret vid metastaserande bröstcancer är hämmat för att försöka förstå hur bröstcancercellerna kan undgå immunförsvaret. Om det är den primära tumören som inducerar suppression eller om metastasering sker till följd av suppressionen kommer att vara huvudfrågan i detta projekt. Jag kommer för detta ändamål att undersöka immunförsvarets suppressormekanismer i sentinel och non-sentinel nodes, med och utan metastas. ii) Ett annat projekt rör hur celler i immunförsvaret påverkas av Wnt-5a signalering. Wnt-5a är en faktor som kan produceras i brösttumören, men även av vissa celler i immunförsvaret. Vi ser att Wnt-5a har en tydlig effekt på immunaktivering och är därmed intressant ur ett tumörimmunologiskt perspektiv iii) Dessutom kommer jag att starta ett projekt som ska beröra huruvida immunförsvaret kan påverka slutdestinationen för bröstcancermetastaser då de normalt etableras på ställen med stark immunsuppression.

Betydelse: Dagens tumörimmunologi skiljer sig mycket från tidigare och många revolutionerande fynd har gjorts de senaste åren. Förhoppningen med projektet är att förstå varför cellerna i immunförsvaret är så dåliga på att bekämpa bröstcancerceller så att man kan ändra på det.