www.cancerstiftelsen.se | Lördag, 17 April 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Minnesgåvor

Minnesgåva insatt på bg 717-2844

Avsändare
Förnamn:

Efternamn:

Postadress:

Postnummer:

Postort:

Tid och plats
Kyrka/plats:

Datum och tid:

Till minne av
Namn*:

Text på minnesblad*:

Minnesblad sändes till*:

* Obligatorisk uppgift