Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | Karin Jirström
www.cancerstiftelsen.se | Söndag, 24 Oktober 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

Karin Jirström

Biomarkörer för tidigdiagnostik, prognostik och behandlingsprediktion vid coloncancer  Coloncancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i västvärlden. Tidigupptäckt är av största värde för en gynnsam prognos och det behövs därför tillförlitliga biomarkörer som kan mätas med ett enkelt blodprov i ett tidigt stadium av sjukdomen. Diagnosen ställs sedan med hjälp av mikroskopisk undersökning av tumören och även här behövs pålitliga biomarkörer som kan mätas i tumörvävnaden och ge information om vilken behandling som lämpar sig för den enskilda individen. Inga sådana biomarkörer, varken för tidigdiagnostik eller skräddarsydd behandling, används ännu rutinmässigt vid coloncancer.

I projektet kommer vi att använda oss av s k antikroppsbaserad proteomik för att analysera tumörvävnadsprover från flera tusen fall av coloncancer. Syftet är att identifiera nyckelproteiner med betydelse för sjukdomsförloppet. Genom att även att inkludera samtliga fall av coloncancer som inträffat bland frivilliga deltagare i de befolkningsbaserade prospektiva studierna Malmö Kost-Cancer och Malmö Förebyggande Medicin, från vilka blodprov tagits före insjuknandet, kan vi också studera hur dessa proteiner samvarierar i blod och vävnad vid olika stadier av sjukdomen. Därmed hoppas vi dels kunna identifiera pålitliga biomarkörer för tidig upptäckt, dels optimera möjligheterna att bota och förhindra återfall när coloncancerdiagnosen väl har ställts. Vi kommer vidare att ha goda möjligheter att studera samband mellan livsstilsrelaterade faktorer och insjuknande i coloncancer.