Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_config.php on line 5 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/06/1003306/cancerstiftelsen.se/public_html/kcms/kcms_lib.php on line 4 Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | David Gisselsson
www.cancerstiftelsen.se | Söndag, 24 Oktober 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

 

 

 

 

David Gisselsson

En viktig orsak bakom uppkomsten av elakartade tumörer är ansamling av genetiska förändringar (mutationer) i de celler som tumörerna utgår ifrån.

Projektets mål är att kartlägga utvecklingsmönstret av genetiska förändringar i två av de vanligaste tumörerna hos barn – neuroblastom och Wilms tumör. Vår arbetshypotes är att kunskap om de processer som orsakar genetiska förändringar i tumörceller skall göra det möjligt för oss att förutsäga hur tumörerna kommer att utvecklas under framtida tillväxt.  I samarbete med forskare inom nanoteknik, bildbehandling och molekylär patologi i USA och Sverige har vi utvecklat metoder för att i vanliga tumörbiopsier direkt kunna mäta vilka celltyper i en tumör som uppvisar en ökad ansamlingstakt av genetiska förändringar, på vilken mognadsnivå dessa celler befinner sig och i vilken utsträckning de medverkar i processer som är viktiga för tumörers tillväxt såsom invasion, blodkärlsbildning och metastasering.

Sammanfattningsvis syftar projektet till att skapa s.k. genetiska vävnadskartor som visar exakt vilka cellpopulationer inom tumörvävnaden som bär på en viss genetisk förändring.  Vår förhoppning är att sådan mätning av genetisk instabilitet/heterogenitet skall kunna hjälpa oss att särskilja de barn som löper stor risk att inte bli botade från sin sjukdom från de som går lätt att bota och kräver mindre intensiv behandling.  

 

Tillbaka