Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

Det går att komma längre. Det går att rädda fler!

Gunnar Nilsson var en välkänd racerförare som just fått sitt stora genombrott när testikelcancer satte stopp för den fortsatta karriären. Gunnar Nilsson blev 29 år.
mkr
till forskning år 2023
mkr
till forskning sedan start
aktiva forskare med anslag

Du kan också bidra

Det insamlade beloppet delas varje år ut till speciellt utvalda forskningsprojekt.

Penninggåvor

Det är enkelt att lämna ett bidrag till Gunnar Nilssons Cancerstiftelse. Allt du behöver göra är att sätta in valfritt belopp på vårt bankgiro 717-2844.

Minnesgåvor

Till minne kan man sätta in pengar på vårt bankgiro. För varje gåva upprättas ett vackert minnesblad som vidarebefordras till begravningsbyrån eller direkt till anhörig.

Testamente

Kontakta Stiftelsen via info@cancerstiftelsen.se

Aktieutdelning

Regeringsrätten har i en dom slagit fast att det är möjligt att donera obeskattade aktieutdelningar till bl.a. forskning utan att beskattas för utdelningen.

Vad våra spetsanlag säger

Stiftelns styrelse

Fem cancerläkare, en ekonom och en jurist

Styrelsen
gunnar-nilsson
Om stiftelsen

Gunnar Nilsson växte upp i Helsingborg

Förvaltning

Stiftelsens förmögenhet förvaltas med hållbarhetsfokus samt med balanserad risk för att skapa avkastning som möter framtida anslag till forskare.

Anslag

Stiftelsens styrelse utvärderar ansökningar varje år och beslutar vilka forskare som skall erhålla anslag för cancerforskning.

glass-zoom
Forskning

Forskare i södra Sverige erhåller anslag för att bedriva sitt forskningsprojekt inom företrädesvis klinisk och experimentell cancerforskning över 1 eller 2 år.

Nyhetsuppdateringar

Ta del av våra senaste uppdateringar och framsteg inom cancerforskningen.

Annons 2022-01-01

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse Gunnar Nilssons Cancerstiftelse har till ändamål att bland annat stödjautbildning och forskning vars syfte är att bekämpa

Läs mer

Stöd cancerforskningen i södra Sverige

Vi vet att det går att komma längre – tillsammans med Er vill vi bidra till att rädda fler!